Aanbesteden in het engels

Aanbesteding betekenis Ook in gemeenschappen waar de veerboot het enige vervoermiddel is dat de eilandbewoners met het vasteland verbindt, dienen deze veerdiensten nu nog steeds aanbesteed te worden. Presently these ferry services are being put out to tender in communities where they are the sole mode of transport connecting island communities to the mainland.
Deepl In de nieuwe manier van aanbesteden, gaat het niet alleen meer om de prijs onderaan de offerte, maar vooral over kwaliteit, meedenken en risico’s inschatten. With the new system, the criterion for procurement is no longer only the price at the bottom of the quotation, but more in particular quality, a constructive approach and risk.


aanbesteden in het engels

Europese aanbesteding engels

Europees aanbesteden is een omvangrijke gereguleerde procedure waarbij de juridische context van groot belang is. European procurement is a comprehensive, regulated procedure in which the legal context is very importance. Eén van die manieren is het duurzaam aanbesteden. One of them is sustainable procurement.
Vertalingen in context van "het aanbesteden; aanbesteding; aanbesteding aanbetaling; aanbevelen; aanbevelenswaardig; aanbeveling; aanbevelingsbrief; aanbevolen; aanbiddelijk; aanbidden; Nog meer vertalingen in het Nederlands-Duits woordenboek door
Aanbesteding, invitation to tender ; Vertalingen van 'aanbesteden' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen. arrow_drop_down - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigation share.


Engels. aanbesteden {ww.} to put Vertaling van "aanbesteden" naar Engels. call for tenders, invite tenders for, put out to tender zijn de beste vertalingen van "aanbesteden" in Engels. Voorbeeld vertaalde zin: De artikelen20 en 25 laten het een aanbestedende dienst dus alleszins toe naar dat bedrag te vragen, en die dienst kan heel goed tot de conclusie komen, dat een.

"aanbesteden" Vertaald van

Vertaal Matrix voor aanbesteden: Werkwoord. Verwante vertalingen. Andere vertalingen. board out. aanbesteden; uitbesteden. put out. aanbesteden; uitbesteden. afdoen; afhandelen; afzetten; beslechten; blussen; doven; ontstemmen; smoren; stilzetten; stoppen; tot stilstand brengen; twist uit de weg ruimen; uitblussen; uitdoen; uitdoven; uitmaken.

Call for tenders,

invite tenders for {vb} more_vert. Toch kunnen ze deze dienst aanbesteden en bekijken welke onderneming daarvoor het meest geschikt is. However, it can invite tenders for the work and ask which competitor is the most suitable and best qualified for the job.