Verloren gaan

Gebruikmaken 1 woord

Verloren gaan staat in alle woordenboeken en spellinglijsten als twee woorden vermeld. Verloren en gaan vormen dus geen samenstelling zoals open en gaan in opengaan. Waarom dat zo is, is moeilijk te verklaren. Verloren en open zijn immers allebei bijvoeglijke naamwoorden. Bovendien is verloren gaan een bekende combinatie. Hoe vaker een.
Goedgaan of goed gaan Translation of "verloren gaan" in English. Als u niet opslaat, zullen de wijzigingen permanent verloren gaan. If you don't save, changes will be permanently lost. Mobiliteit betekent niet dat er expertise en kennis voor de instelling verloren gaan.


Gebruikmaken Tot slot zouden we het uitgebreid kunnen hebben over de -clausules, die in feite donkere tunnels zijn waarin de laatste privileges van de nationale democratieën verloren gaan. Finally, we talk a lot about the, which are in fact dark tunnels, in which the last prerogatives of the national democracies are going to get lost.

Wordt gebruik gemaakt van Verloren 1) Afgedwaald 2) Doelloos 3) In het ongerede 4) Kapoeres 5) Kapot 6) Kwijt 7) Kwijtgeraakt 8) Nutteloos 9) Ongerede (in het) 10) Perdu 11) Reddeloos 12) Verdwaald 13) Vergeefs 14) Vermist 15) Weg 16) Zoek 17) Zoek geraakt 18) Zoekgeraakt 19) Niet meer te redden Gevonden op

Verloren gaan betekenis

15 betekenissen bevatten `verloren`. dat gaat zo tussen neus en mond (=dat gebeurt in een verloren ogenblik) het stuur kwijt zijn (=de controle verloren hebben) vechten tegen de bierkaai (=een gevecht aangaan dat al bij voorbaat verloren is) hij is van zijn paard gevallen (=hij heeft zijn positie verloren).
Aan mij verloren gegaan Translation of "verloren" in English. Adjective / Participle. lost losing wasted waste missing destroyed dropped doomed forlorn lose loss perish. Show more. Meerdere bandleden hadden recentelijk familieleden verloren. Recently, several band member had lost members of their family.

verloren gaan

Synoniem verloren gaan Als je een Android-telefoon of -tablet of Wear OS-smartwatch kwijtraakt, kun je het apparaat zoeken, vergrendelen of wissen. Als je een Google-account aan je apparaat hebt toegevoegd, staat Vind mijn apparaat automatisch aan. Als je toestaat dat Vind mijn apparaat de meest recente locatie van je telefoon versleutelt en opslaat bij Google, is de.

Geen gebruik maken van

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden. als synoniem van een ander trefwoord: ontglippen (ww): ontgaan, verloren gaan. ontvallen (ww): verloren gaan. woordverbanden van ‘verloren gaan’ grafisch weergegeven. zie ook: gaan, verloren.

    Heengegaan betekenis: ging heen, is heengegaan; 1. weggaan, vertrekken: mijn hand er op, ik zal heengaan; ga heen, a) aansporing om te vertrekken, zijns weegs te gaan, b) bevel om zich te verwijderen: scheer je weg, met klemtoon op heen; ga heen uit mijn ogen; 2. zich (op weg) begeven; er op uitgaan om iets te verrichten, zich opmaken tot: gaet henen, neemt u eene.