Stemming voor het handhaven van de betekenis

 • Bevoegdheden veiligheidsraad

 • Welke landen zijn permanent lid van de veiligheidsraad Handhaven. 1) Aanhouden 2) Behouden 3) Bestendigen 4) Bewaren 5) Blijven 6) Continueren 7) Houden 8) Iets in stand houden 9) In stand houden 10) Mainteneren 11) Niet afschaffen 12) Ophouden 13) Overleven 14) Staande blijven 15) Staande houden 16) Uithouden 17) Verdedigen 18) Volharden 19) Volhouden 20) Voorstaan.


  Veiligheidsraad vn leden Handhaven. (handhaafde, heeft gehandhaafd), 1, iem. of iets in stand houden, er voor waken dat hij (het) blijft in de staat of toestand waarin hij (het) zich bevindt ; zorgen dat iets niet geschonden wordt: de orde, een beginsel handhaven; de Grondwet handhaven; 2. niet terugnemen, niet intrekken: een stelsel handhaven; de vorst handh Lees.

  Niet-permanente leden veiligheidsraad ming (de; v; meervoud: stemmingen; verkleinwoord: stemminkje) 1 het stemmen 2 gemoedsgesteldheid, humeur: hij is in een goede stemming 3 algemene denkwijze: stemming maken voor, tegen iets ijveren voor, tegen.
  Vn-veiligheidsraad stemming ha·ven (handhaafde, heeft gehandhaafd) 1 in stand houden, laten voortbestaan: de politie handhaaft de orde Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken? Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis.


  stemming voor het handhaven van de betekenis

  Bevoegdheden veiligheidsraad

  handhaven. overgankelijk iets doen voortbestaan, aan iets vasthouden. Hij handhaafde zijn bezwaar tegen de bezuiniging. Dank aan de auteurs en uitgevers die overname toestonden (zie voor bijzonderheden 'Bronnen' aan het einde van het boek). De oorspronkelijke spelling hiervan is zoveel mogelijk gehandhaafd.

  Wat doet de veiligheidsraad

  handhaven: houden, volhouden, onderhouden, vasthouden, bestendigen, volharden, beschermen houden: onderhouden, vasthouden, terughouden, tegenhouden, ophouden, binnenhouden, handhaven onderhouden: in stand houden, handhaven, bevestigen volharden: volhouden, aanhouden, doorgaan, voortgaan, doorzetten, voortzetten, handhaven, vervolgen.

  Veiligheidsraad vn

  Stemming. 1) Aandoening 2) Ambiance 3) Ballotage 4) Behorend bij oud jaar 5) Besluitvorming 6) Bui 7) Geestesgesteldheid 8) Geheel van tonen waarnaar muziekinstrumenten zijn gestemd 9) Gemoed 10) Gemoedsaandoening 11) Gemoedsgesteldheid 12) Gemoedsstemming 13) Gemoedstoestand 14) Gesteldheid 15) Gestemdheid 16) Gevoel.
  Stemmen zonder last betekenis stemming - Zelfstandignaamwoord 1. een mentale of emotionele toestand ♢ De stemming van de vergadering sloeg om na de beschuldiging van de voorzitter. 2. het uitbrengen van de stem, bijvoorbeeld bij verkiezingen 3. (financieel) de heersende mening over de toestand van de markt 4. (muziek) de Lees verder.
   Corstens systems b. v: Company type: Besloten Vennootschap: Company number: Universal Entity Code: Record last updated: Tuesday, Decem AM UTC.