Professionaliseren betekenis

Professionalisering verpleegkundig beroep professionaliseren professionaliseren werkw. Uitspraak: [profɛʃonali'zerə(n)] Vervoegingen: professionaliseerde ( enkelv.) Vervoegingen: heeft geprofessionaliseerd () (een proces) zo organiseren dat het vakkundiger en efficiënter verloopt Voorbee Gevonden op


Professionalisering synoniem fes·si·o·na·li·se·ren. Vervoegingen: professionaliseerde ( enkelv.) Vervoegingen: heeft geprofessionaliseerd () (een proces) zo organiseren dat het vakkundiger en efficiënter verloopt. Voorbeeld: `Diverse procedures zijn opgesteld om de organisatie te professionaliseren.`. © Kernerman Dictionaries.
Professionalisering in de zorg Professionalisering Alle activiteiten die tot doel hebben kennis en vaardigheden van een beroepsgroep te verbeteren en verder te ontwikkelen. Hiertoe behoren: • bevorderen van de organisatieontwikkeling en het waarmaken van de doelstellingen vanuit het strategische plan; • kwaliteitsbevordering (het opstellen van richtlijnen inclusief de implementatie ervan).

Professionalisering van dale

1) een proces waarbij iemand zijn of haar beroepscompetenties ontwikkelt. Voorbeeld: `Een professional moet continu werken aan zijn of haar professionalisering o.a. door het volgen van door de beroepsgroep erkende nascholing.`. 2) proces waarbij goedbedoelende amateurs worden vervangen door vakkundige professionals. Voorbeeld.

Professionalisering voorbeelden

Professionalisering. Het proces van wording tot professie, professievorming. In deze verreweg de meest gebruikte betekenis gaat het om een actief en beheerst veranderingsproces waarbij het beroep steeds meer de karakteristiek van een professie krijgt, onder meer tot uitdrukking komend in het formaliseren van beroepsopvattingen en het verkrijgen.

Betekenis professional Één kant van je professionaliteit tonen op het werk is het kenbaar maken van de vakinhoudelijke kennis en kunde die je bezit. Toch komt er veel meer bij kijken als je als professional gezien wil worden. Lees hieronder 10 tips om je professionaliteit te tonen op het werk!.


Professionaliteit Laat het woord professionaliseren achterwege en vertel ineens en concreet wat je wilt veranderen; Zet uit je hoofd dat je vroeger iets niet goed gedaan zou hebben; Vertel niet wat fout is maar vertel wat je wilt bereiken (ik noem dat behoeftegericht communiceren).

Professionalisering onderwijs

Focussen op waardevol geachte resultaten bij leerlingen. Coherent zijn en gebaseerd op onderzoek. Betekenisvolle (aan de onderwijspraktijk gelinkte) inhouden aanreiken waarbij visie en praktijk met elkaar worden verbonden. Eigenaarschap creëren bij onderwijsprofessionals.
  • Professionalisering van dale

  • professionaliseren betekenis