Nieuwsgierig aagje

Een nieuwsgierig aagje betekenis Nieuwsgierig Aagje van Enkhuizen is de hoofdpersoon in een klucht van de hand van Abraham Bormeester die in de 17e eeuw populair was: Kluchtigh Avontuurtje van 't Nieuwsgierigh Aeghje van Enckhuysen. ( of ). Het verhaal was bekend uit een bundel met komische vertellingen van Jan Zoet uit 'tLeeven en bedrijf van Clemendt Marot en.
Betekenis een blauwtje lopen In de uitdrukking een nieuwsgierig aagje is Aagje geen eigennaam meer, maar een ‘gewoon’ woord: iederéén kan een nieuwsgierig aagje zijn. Het lidwoord een is al een teken dat het hier niet meer om de eigennaam Aagje gaat. De regel is dat (eigen)namen die een algemene betekenis hebben gekregen en niet meer als naam fungeren, een kleine.


Nieuwsgierig aagje spreekwoorden

nieuwsgierig; nieuwsgierig Aagje; nieuwsgierig zijn; nieuwsgierigaard; nieuwsgierigen; nieuwsgierigheid; nieuwslezer; nieuwsmedia; nieuwsschrijver; nieuwste; nieuwsuitzending; nieuwswaarde; Even more translations in the English-Italian dictionary by


Nieuwsgierig aagje of aapje

Een nieuwsgierig aagje is een Nederlands begrip om aan te geven dat iemand erg nieuwsgierig is. Het begrip komt uit het verhaal: 'Kluchtigh Avontuurtje van 't Nieuwsgierigh Aeghje van Enckhuysen'. Het verhaal gaat over Aagje, de nieuwsgierige vrouw van een smid uit Enkhuizen.

Nieuwsgierig engels NIEUWSGIERIG AAGJE van zijn vader, Emmanuel Verhas en van Nicaise De Keyser aan de Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen. Jan Verhas was a pupil of his father, Emmanuel Verhas, and Nicaise De Keyser at the Antwerp Academy of Fine Arts.

Nieuwsgierig aagje synoniem Nieuwsgierig Aagje is de hoofdpersoon van een zeventiende-eeuwse klucht van Abraham Bormeester. In deze klucht, getiteld Kluchtigh Avontuurtje van ’t Nieuwsgierigh Aeghje van Enckhuysen, wordt het verhaal verteld van ene Aagje uit Enkhuizen die zeer nieuwsgierig is.
  • Nieuwsgierig aagje of aapje
  • Wat is een aagje

    gie·rig. als je graag dingen wilt weten, ook als je er niks mee te maken hebt. Voorbeelden: `nieuwsgierig naar de uitslag van de verkiezingen`, `nieuwsgierige toeschouwers`. © Kernerman Dictionaries. Synoniemen. belangstellend benieuwd onge (antoniem) Spreekwoorden en zegswijzen.

    Een ongelovige thomas Nieuwsgierig aagjebetekenis & definitie. Nieuwsgierig aagje. Een nieuwsgierig aagje is een Nederlands begrip om aan te geven dat iemand erg nieuwsgierig is. Het begrip komt uit het verhaal: 'Kluchtigh Avontuurtje van 't Nieuwsgierigh Aeghje van Enckhuysen'. Het verhaal gaat over Aagje, de nieuwsgierige vrouw van een smid uit Enkhuizen.


    nieuwsgierig aagje