Match betekenis

Match synoniem match. 1) strijd tussen twee of meer personen of georganiseerde groepen van personen om uit te maken wie op een bepaald gebied, meestal sportief of cultureel, maar ook wel op het gebied van de landbouw of de tuinbouw, het beste presteert; wedstrijd 2) passend resultaat; overeenkomend resultaat. Gevonden op

Een match vinden match n: esp. UK (sports game) wedstrijd nw de: Are you going to the football match this Saturday? match [sth] with [sth] vtr + prep (join, pair) bij elkaar zoeken, bij elkaar krijgen In this game, you need to match each card with another card with the same design. match⇒ vtr (go with harmoniously) op elkaar afstemmen.

Match fire

Het begrip match heeft 2 verschillende betekenissen: 1) wedstrijd. strijd tussen twee of meer personen of georganiseerde groepen van personen om uit te maken wie op een bepaald gebied, meestal sportief of cultureel, maar ook wel op het gebied van de landbouw of de tuinbouw, het beste presteert; wedstrijd.


Matchen 1) (gegevens) met elkaar combineren Voorbeeld: `de Vergelijken = 1) Checken 2) Collationeren 3) Compareren 4) Compenseren 5) Confronteren 6) Controleren 7) Een vergelijk ondergaan 8) matchen 9) Naast elkaar beschouwen 10) Tegenoverstellen 11) Toetsen 12) Vereffenen 13) Vergeleken.
Een goede match matchte ( enkelv.) Vervoegingen: heeft gematcht () 1) (gegevens) met elkaar combineren. Voorbeeld: `de lijsten met vermiste personen matchen met de ziekenhuisregistraties`. 2) goed bij elkaar passen. Voorbeeld: `Die twee matchen totaal niet, maar ze wonen wel al drie jaar samen.`.

We hebben een match

match verb (CHOOSE) B1. to choose someone or something that is suitable for a particular person, activity, or purpose: In the first exercise, you have to match the famous person to their country of origin.
match betekenis
Match dating Het begrip match heeft 2 verschillende betekenissen: 1) wedstrijd. strijd tussen twee of meer personen of georganiseerde groepen van personen om uit te maken wie op een bepaald gebied, meestal sportief of cultureel, maar ook wel op het gebied van de landbouw of de tuinbouw, het beste presteert; wedstrijd. 2) passend resultaat.


Match betekenis engels

Study with Quizlet and memorize flashcards containing terms like betekenis mit, naamval mit, betekenis nach and more. Match. betekenis mit.