Liggen betekenis engels

Ligt in het engels liggen op ww+vz: overlook sth vtr: figurative (disregard, choose to ignore) voorbijzien, negeren : nalaten, veronachtzamen, verwaarlozen (figuurlijk) door de vingers zien frase: links laten liggen, geen aandacht schenken aan frase: Emily overlooked Frank's bad behaviour on this occasion. rest vi (belong, reside) liggen bij ww + vz.


Liggend engels

liggen (also: gelegen zijn, zich bevinden) volume_up. be situated {vb} more_vert. Tijdens de bijeenkomst concentreerde men zich vooral op Afrika, waar de meeste van deze arme landen liggen. expand_more The summit focused particularly upon Africa, where the majority of these poor countries are situated.
Ik ben aan het liggen engels liggen; liggen aan; liggen bovenop; liggen op; liggen tegenover; liggend streepje; liggende plooi; ligger; ligging; light; lightstick; Zoek meer woorden in het Nederlands-Duits woordenboek.

liggen betekenis engels
Liggen engels vervoegen 2) in genoemde positie of toestand zijn - be. Die kostbare ring ligt zo maar voor het grijpen. - That precious ring is there for the taking. op schema liggen - be on schedule. voor de hand liggen. eruit liggen. eruit liggen. 3) overeenkomen met je interesse of aard - fit, suit. Dat werk ligt me wel.

Lig engels

Engels. liggen {ww.} Twee keer in de week kwam de tuinman om het gras te maaien, daarom kon ik nooit in het lange gras liggen. Twice a week the gardener would come to mow the grass, so I could never lie and read in the long grass. liggen {ww.} liggen {ww.} liggen {ww.} gelegen zijn, liggen {ww.} aanspreken, aanstaan, behagen, bevallen, liggen.

Liegen engels

Engels; liggen werkwoord: be (occupy a place) verb [UK: bi wɒz wɜː(r) biːn] [US: bi wəz wər ˈbɪn] drop [dropped, dropped, dropping, drops] verb [UK: drɒp] [US: ˈdrɑːp] there be (to exist) verb. liggen te wachten werkwoord: await [awaited, awaited, awaiting, awaits] (transitive: to be in store for) verb [UK: ə.ˈweɪt] [US: ə.ˈweɪt].

Liggen engels verleden tijd Engels: Nederlands: father vtr (author, originate) aan de basis liggen van, de bezieler zijn van ww voorz. bezielen ww overg. He fathered the new law on education.

To lie liggen vervoegen Vertaling van "in elkaars verlengde liggen" in Engels Andere vertalingen Niet iedereen is even enthousiast over dit product, voor een verscheidenheid aan redenen, maar de medewerkers van Paypal doen hun best om zowel de veiligheid zeker te stellen als het de klanten gemakkelijk te maken, twee eisen die niet altijd in elkaars verlengde liggen.
    Liggen veel plassen: Problemen met plassen zijn bijvoorbeeld vaker plassen, een zwakkere straal en nadruppelen. Genoeg bewegen en minder drinken helpen vaak. Oefeningen voor de bekkenbodem kunnen helpen. Ook kunt u oefenen om het plassen uit te stellen. Bel direct uw huisarts als plassen pijn doet en u ook ziek bent.