Iemand overreden betekenis

iemand overreden betekenis


Overreden synoniem overreden hem proberen iets te laten doen of niet te doen vb: hij probeerde mij te overreden om te stoppen met werken Synoniemen: overhalen bewerken opwekken lijmenGevonden op ?word=overreden.

Overreden vervoegen

Overreden. (overreedde, heeft overreed), 1. (thans ongewoon) door klem van redenen van iets overtuigen, door tot iem. gerichte woorden of eigen overwegingen tot de overtuiging doen komen dat iets zo is: indien zij in haar zwijgen volhardde, zou hij haar niet kunnen overreden; 2. (thans) door kracht van redenering invloed oefenen op de wil van.

Betekenis appreciëren Overreden wil zeggen: iemand door redeneering zoover brengen, dat hij het een of ander doet of toestaat, waarvan hij te voren niet wilde weten. Met kostte ons veel moeite hem te overreden, de benoeming van voorzitter aan te nemen.
Iemand overrulen Overtuigend = 1) Afdoend 2) Beslissend 3) Geen twijfel latend 4) Geloofwaardig 5) Genoegzaam 6) Gewichtig 7) Klemmend 8) Met bewijskracht 9) Nadrukkelijk 10) OVERREDEND 11) Persuasief 12) Scherp geformuleerd 13) Steekhoudend 14) Uitgesprok.

Overgereden

OVERREDING. handeling bedoeld om iemand ertoe te bewegen iets te geloven of te doen. Dagelijks worden mensen overreed: de opvoeder probeert een bepaald gedrag ‘aan te smeren’, de arts stelt zijn patiënt gerust, de reclameman verkoopt weer een nieuw produkt.
Overrijden overreden. andere mensen tot een bepaalde opvatting brengen met middelen die geen goede argumenten zijn (psychologische beïnvloeding, machtsuitoefening, drogargumenten, ). [Terug. Bron:

Dialogiseren betekenis

r e ·den (overreedde, heeft overreed) 1 met argumenten overhalen. Dit woord opzoeken in onze.
Geestdriftig betekenis Overreden is door een niet zozeer bondige, als wel wegslepende redenering, iemand overhalen om iets te volbrengen of na te laten; het wil zeggen: iemand door redenering zover brengen, dat hij het een of ander doet of toestaat, waarvan hij te voren niet wilde weten.