Archiveren van betekenis

Archiveren documenten

Archiveren is het duurzaam toegankelijk maken en houden van informatie. Zodat deze nu en in de toekomst bruikbaar is. Voor iedereen die het recht heeft om de informatie in te zien. Niet alle informatie wordt blijvend bewaard. Dit wordt bepaald op basis van waardering en selectie.


Archiveren whatsapp chi·ve·ren (archiveerde, heeft gearchiveerd) 1 opbergen in een archief.
Archiveren betekenis whatsapp archiveren Het opslaan of verzamelen (als dossiers of documenten) in een archief of een andere bewaarplaats. Categorie: Functionele activiteiten > en op

Wat is archiveren mail Archiveren is het verpakken van verschillende bestanden in één bestand, waardoor het transporteren (bijvoorbeeld downloaden) eenvoudiger wordt. De totale omvang van een gearchiveerd bestand is niet kleiner dan de som van de omvang van de afzonderlijke bestanden.
Archiveren synoniem archiveren. (overgankelijk) iets geclassificeerd opslaan om het later gemakkelijk terug te vinden De discussies in onze Kroeg worden regelmatig gearchiveerd. Bron:


Tegenovergestelde van archiveren
 • Archiveren documenten
 • archiveren van betekenis

  Waarom archiveren De lokale archivering is in handen van SCPFE die het afschrift bijhoudt dat is bestemd voor de afgifteautoriteit van de FLEGT-vergunningen, overeenkomstig artikel 6 van bijlage V. EurLex-2 de inzameling, de ordening, het beheer, de archivering en de beschikbaarstelling van alle informatie in verband met zijn opdracht, inbegrepen het beheer van.

  Tegenovergestelde van archiveren

  Om reputatieschade of financiële gevolgen te voorkomen en tegelijkertijd gevoelige data snel en efficiënt in te voeren, te bewerken, op te slaan en te delen, is digitaal archiveren een onmisbaar onderdeel van het applicatielandschap binnen een organisatie.

  Archiveren instagram

  archiveren. (overgankelijk) iets geclassificeerd opslaan om het later gemakkelijk terug te vinden. VB: De discussies in onze Kroeg worden regelmatig gearchiveerd.