Nieuwe media betekenis

Visuele media

Nieuwe media is een term uit de mediatheorie die gebruikt wordt om media in te delen. 'Nieuwe media' komen dan tegenover 'oude media' te staan. Het gebruik van de term varieert. In de mediastudies vormen nieuwe media doorgaans een relatief nieuwe discipline die zich concentreert op kwantitatieve en kwalitatieve studies naar menselijk gedrag en.
De nieuwe media Nieuwe Media is een catchy term die gebruikt wordt om alles wat betrekking heeft op het internet en de wisselwerking tussen technologie, beeld en geluid te definiëren. De definitie van nieuwe media verandert bijna dagelijks, en dit zal zo blijven. Nieuwe media evolueert continue.


Soorten media dia (meervoud) zie 1medium 1 middelen om informatie over te dragen: radio, tv, pers, internet enz. 1me·di·um (het; o) 1 (meervoud: media) hulpmiddel 2 (meervoud: mediums) (spiritisme) persoon door wie een geest zich uitspreekt 3 (meervoud: media) al wat dient tot overdracht van informatie: de media hebben erover bericht; nieuwe media.

Traditionele media voorbeelden

Media is het meervoud van medium en is een manier waarop informatie kan worden uitgedragen. Enkele voorbeelden van deze informatiedragers zijn kranten, televisie, radio. Het internet is de laatste jaren een opkomende informatiedrager, en wordt naast bovenstaande voorbeelden steeds vaker gebruikt.

Traditionele media voorbeelden


Niet digitale media Nieuwe media is de vrij algemene term voor media die in zwang is gekomen na de start van de reguliere omroep-televisie. Voorbeel¬den: telefax, Teletekst, Viewdata, kabelkrant, beeldplaat, com¬pact disc en videoband.


Digitale media voorbeelden

nieuwe media. sociale netwerken, e-mail, zoekmachines. oude media. radio, televisie, kranten. mobiliteit. de mate waarin je media mee kan dragen. interactiviteit. de mate waarin een medium interactie mogelijk maakt. temporale structuur.


Nieuwe media kunst Nieuwe media. Met nieuwe media worden tegenwoordig vaak digitale media bedoeld. Daaronder vallen media als het internet, maar ook videogames, computers, digitale film, virtual reality, digitale fotogafie en mobiele telefonie. Bron:
Digitale media betekenis Media is de meervoudsvorm van medium, dit zijn communicatie kanalen die gebruikt worden om informatie over te dragen zoals nieuwsberichten, amusement, educatie en wervende uitingen. De meeste audiovisuele communicatiemiddelen kunnen dienen als medium om een boodschap over te brengen.


nieuwe media betekenis


  • Visuele media