Verwaande poetische betekenis

Gedicht met stijlfiguren en beeldspraak Verwaand. 1) Aanmatigend 2) Achterdachtig 3) Arrogant 4) Bekakt 5) Belerend 6) Brutaal 7) Eigenwijs 8) Elitair 9) Fel 10) Fier 11) Frikkerig 12) Hautain 13) Hoogborstig 14) Hooghartig 15) Hoogmoedig 16) Hovaardig 17) IJdel 18) Ingebeeld 19) Ingenomen 20) Kakkineus 21) Kroes 22) Kwasterig 23) Kwastig 24) Laatdunkend.
Stijlfiguren betekenis denken dat je beter bent dan anderen vb: hij kan wel goed tennissen, maar hij is zo verwaand! een verwaande kwast [een verwaand iemand] 1) Aanmatigend 2) Achterdachtig 3) Arrogant 4) Bekakt 5) Belerend 6) Brutaal 7) Eigenwijs 8) Elitair 9) Fel 10) Fier 11) Frikkerig 12) Hautain 13) Hoogborstig 14) Hooghar.


Stijlfiguren poëzie

Attributief: verwaande Betekenis: • Jouself bo andere verhewe voel en jou dienooreenkomstig gedra. Gebruik: • Dit is tyd dat ons die verwaande meisie 'n les leer. Sinoniem: • aanmatigend • arrogant • hooghartig • hoogmoedig • snobisties Antoniem: • beskeie Afgelei: • verwaandheid Vertaling: Engels: supercilious, arrogant.

Stijlfiguren gedicht voorbeeld verwaand. Verwaand wordt gebruikt om iemand te beschrijven die overdreven trots of arrogant is en die een hoog zelfbeeld heeft dat niet noodzakelijk overeenkomt met zijn of haar werkelijke kwaliteiten of prestaties. Een verwaand persoon kan zichzelf als superieur en anderen als minderwaardig beschouwen en kan daardoor moeite hebben om empathie.


Stijlfiguren voorbeelden

English words for verwaand include supercilious, superciliously, overweening, cocksure, cocky and conceitedly. Find more Afrikaans words at !.

Alle stijlfiguren

We omschrijven ijdelheid als buitensporige trots en overschatting van de eigen verdiensten en vermogens. Verwaande mensen gaan er ook van uit dat anderen een heel hoge achting van hen hebben omdat ze gewoonweg superieur zijn. Hun persoonlijkheid bestaat uit overdreven arrogantie en eigendunk.


Gedicht analyse stijlfiguren 3 definities op Encyclo. als van een dichter vb: hij heeft mij een poëtische brief geschreven Synoniem: dichterlijk dromerig en gevoelig vb: haar kamer is poëtisch ingericht Synoniem: romantisc 1) Dichterlijk gestemd. 1) Dichterlijk 2) Dichterlyk 3) In versmaat 4) Kamerpot 5) Nachtspiegel 6) Ondersteek 7) Rivier in Europa 8) Rivier in.

Stijlfiguren nederlands Hieronder zijn een aantal gedichten te vinden met een (korte) bespreking, uitleg of uitgebreide interpretatie. Dit sluit aan bij de pagina's over poëziegeschiedenis, uitleg over poëtische kenmerken en poëzie-analyse en -interpretatie (zie linker kolom).


verwaande poetische betekenis