Een wassen neus betekenis

 • Wassen neus synoniem

 • Wassen neus synoniem

  Volgens Stoett werd een wassen neus vooral vaak gezegd van (vage) bepalingen en verordeningen die iedereen in zijn voordeel kon uitleggen. In het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) staat dat een wassen neus in het algemeen voorkomt in zegswijzen die iets bespotten.
  Een ongeluk komt zelden alleen
  Met azijn vang je geen vliegen betekenis Betekenis van een wassen neus (hebben) Wanneer iets of iemand een wassen neus heeft, stelt het geval (of de persoon) niet zoveel voor. Iets of iemand heeft feitelijk niet zoveel om het lijf. Een belofte kan bijvoorbeeld een wassen neus blijken te zijn, als deze niet wordt ingelost.
  een wassen neus betekenis
  Wassen neus engels [idioom] Wassen neus. Een situatie of gebeurtenis die te onbelangrijk is om aandacht aan te besteden. Een situatie of gebeurtenis die te onbelangrijk is om aandacht aan te besteden. Gevonden op
  Een ongeluk komt zelden alleen betekenis Spreekwoorden: () Het is een wassen neus. Dat wil zeggen het is iets, dat men kan vervormen, waarvan men kan maken wat men wil; vooral gezegd van bepalingen en verordeningen, die men kan uitleggen zoo men wil; vandaar verstaat men onder ‘een wassen neus’ ook een doode letter, iets zonder beteekenis. Vgl. M.

  Een teer punt betekenis Het is een wassen neus. Dat wil zeggen het is iets, dat men kan vervormen, waarvan men kan maken wat men wil; vooral gezegd van bepalingen en verordeningen, die men kan uitleggen zoo men wil; vandaar verstaat men onder ‘een wassen neus’ ook een doode letter, iets zonder beteekenis.

  Met azijn vang je geen vliegen

  Een wassen neus noemt men een taak die nauwelijks arbeid met zich meebrengt of een belofte of voorschrift met weinig inhoud. Deze uitdrukking is voortgekomen uit de wereld van het toneel, waarin eertijds spelers die verschillende rollen moesten vertolken een neus van was droegen, die naar believen vervormd kon worden.


  Mijn opa zei altijd arbeid adelt betekenis Iemand een bril op de neus zetten. Dat gebeurde tussen neus en lippen door. Iemand de klem op de neus zetten. Iemand een knip op de neus zetten. Hij heeft een neus als een kapstok. Hij heeft een neus als een hond. Hij kreeg het in de neus. Hij loopt met zijn neus in de wind. Hij valt met zijn neus [achterste] [gat] in de boter.

  Een ongeluk komt zelden alleen

  Een wassen neus. Als iets een wassen neus is, stelt het niet veel voor. Het wordt vaak gebruikt met de bijbetekenis 'er werd gedaan alsof het heel wat was, maar het bleek niets voor te stellen'. Het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale () vermeldt bij een wassen neus: "Vroeger gebruikten toneelspelers wassen neuzen, die zij naar.