Niet mee inzitten betekenis

Inzitten synoniem Inzitten wordt aan elkaar geschreven als het om het werkwoord gaat met de betekenis ‘bezorgd zijn (over)'. Ik wil niet dat mijn ouders over me inzitten. Wij regelen alles, het is dus niet nodig dat jullie erover inzitten. In en zitten zijn twee aparte woorden als het om de letterlijke betekenis ‘zitten in iets' gaat.
Het zit er niet in inzitten. (zat in, heeft ingezeten), (onoverg.) 1. zitten in iets; 2. hij zit ermee in, hij is verlegen met de zaak, ze baart hem veel zorg; hij zit erover in, hij is er bezorgd over, is bang dat het niet goed zal gaan; ik heb erg over je ingezeten, in angst voor je gezeten.


Inzit of in zit

Er dik inzitten = Spreekwoorden: () Er dik Inzitten,d.w.z. welgesteld zijn, veel geld bezitten, goed in de was zitten, gespekt zijn1); eig. gezegd van een schaap, dat dik in de wol zit; vgl. hd. in der Wolle sitzen of warm sitzen.

niet mee inzitten betekenis


Ergens mee zitten inzitten, ermee ~ zich zorgen maken over iets of iemand. Zich iets gelegen laten. zie ook inzitten, met iets of iemand ~ Ik geloof dat je ermee inzit dat ik zo’n lang eind alleen in het donker moet rijden. Ge moet er niet mee inzitten om ook eens de handen uit de mouwen te steken. (pejoratief) Zit ge ermee in dat ik nu doorga?.
Inzitten vervoegen Eén spreekwoord bevat `inzitten` ergens mee inzitten / ergens over inzitten (=zich ergens zorgen over maken) 3 dialectgezegden bevatten `inzitten` dae hét mei loch as hiësene onder zen klak (=hoe kan je hoofdpijn hebben als er geen hersenen inzitten) doar haar 'k dagwaark aan (=daar gingen veel uurtjes inzitten) (Westerkwartiers).

Zit·ten (zat in, heeft ingezeten) inzitten. als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden. als synoniem van een ander trefwoord: piekeren (ww): dubben, inzitten, kniezen, mieren, peinzen, prakkiseren, tobben. woordverbanden van ‘inzitten’ grafisch weergegeven. woorden met een verwante vorm: werkwoord. zitten.


1) Spreekwoorden: () Er dik

inzitten met. bezorgd zijn over Ik zal mama straks bellen, om het te zeggen. Ja, je moeder zit in met de reputatie van de praktijk. (ondertitels) Belgisch-Nederlandse Standaardtaal Gangbaarheid: 6 Vlaamsheid: 2. Lees verder.

Ergens mee inzitten

Vertaling van "niet mee inzitten" in Engels. niet mee. not easy. inzitten. in it worry in there. Daar moet je niet mee inzitten. You've nothing to worry about. Laten we daar nu even niet mee inzitten. Let's not worry about that just now.