Geen sprake betekenis

Sprake van of spraken van ke 1 ter sprake brengen aan de orde stellen; er is sprake van (a) de mensen spreken erover; (b) het plan bestaat om; geen sprake van (a) dat zal niet gebeuren; (b) dat is het geval helemaal niet.

Geen sprake van Definities die `sprake` bevatten: sprake = sprake Uitspraak: [ˈsprakə] 1) ter sprake brengen (gaan praten over (iets of iemand)) 2) er is sprake van (het gaat om (iets)) `Hier moet sprake zijn van politieke spelletjes.` Synoniem: er is aan mijn nooit niet = geen sprake van. Ventileren = ter sprake brengen.
 • Never, Adv ·
 • Er is sprake van synoniem

  ke 1 ter sprake brengen aan de orde stellen; er is sprake van (a) de mensen spreken erover; (b) het plan bestaat om; geen sprake van (a) dat zal niet gebeuren; (b) dat is het geval helemaal niet spre·ken (sprak, heeft gesproken) 1 taalklanken voortbrengen 2.


  geen sprake betekenis
  Er is sprake van engels Uitgebreide synoniemen voor geen sprake van in het Nederlands. geen sprake van: geen sprake van bijvoeglijk naamwoord. geen sprake van. geen sprake van; nooit; geenszins.


  Never, Adv ·

  v., oude wisselvorm van spraak, alleen nog in vaste verb.: iets ter — brengen, erover gaan spreken; er is — van, er wordt over gesproken of melding van gemaakt; het wordt mogelijk geacht, het komt in aanmerking; er is geen — van, het is er in het geheel niet; het wordt in geen geval toegestaan.

  ` Synoniem: er is

  Toch kon er geen sprake van zijn een bestaand iemand bij een dergelijke zaak te betrekken. Literature. Hij had de man tijdens zijn leven mededogen betoond; in de dood kon daar geen sprake van zijn. Literature. 'Daar kan geen sprake van zijn, meneer Lake.
  Woorden die (ongeveer) Eén betekenis bevat `geen sprake van` aan mijn nooit niet (=geen sprake van) 12 dialectgezegden bevatten `geen sprake van` aprénse: D'er es giën aprénse van (=Er is geen sprake van) da es geen apprense van (=er is geen sprake van) (Londerzeels) Da ziede van ie (=geen sprake van) (Onze-Lieve-Vrouw-Waver).

  Sprake zijn van. als Als er geen sprake is van een dominante strategie, of als de dominante strategieën naar een evenwicht leiden dat Pareto-optimaal is, is er geen sprake van een gevangenendilemma. Zowel de dominante strategie als de niet optimale uitkomst moeten aanwezig zijn voordat je spreekt van een gevangenendilemma.