Nummers en nummers schrijven

nummers en nummers schrijven

Getallen voluit schrijven belgie

cijfers getallen en nummers in Nederland. Screencast voor anderstaligen Hoe heten de cijfers in het Nederlands? Hoe spreek je de getallen uit? Belangrijke nummers.
Getallen voluit schrijven tool Nederlands nummers en hun uitspraak worden weergegeven in een lijst. U kunt lezen en luisteren terwijl u bezig bent met het onthouden. U kunt ze in uw dagelijkse leven gaan gebruiken door de cijfers te oefenen en te herhalen. Om je Nederlands te leren getallen op de meest nauwkeurige manier, hebben we de inhoud van getallen van 1 tot in.

Cijfers voluit schrijven nederlands Het is gebruikelijk om getallen tot twintig, tientallen en honderdtallen in letters te schrijven: zeven, dertien, twintig, dertig, tachtig, honderd, vierhonderd. Andere getallen en bijvoorbeeld data, jaartallen, temperaturen en percentages zijn vaak in cijfers: 42, , 50 procent, sinds , 14 ºC.
Getallen schrijven in letters Deze website is opgesteld om de bezoekers te helpen bij het voluit schrijven van bedragen, getallen en cijfers. Bezoekers van de website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle op hen van toepassing zijnde plaatselijk geldende wetten en voorschriften.

Driehonderdduizend in cijfers Let op: we schrijven cijfers online (of digitaal) anders dan offline. Vanaf een scherm lees je tekst en getallen namelijk anders dan vanaf print. Zie ook hoofdstuk 8: Schrijven voor web. Voor digitale middelen schrijven we cijfers daarom altijd in getallen. Dus: ‘We hebben 3 eenheden en meer dan 70 locaties’.

Getallen voluit schrijven oefeningen

Werkbladen – schrijven op grijze lijnen. Met deze werkbladen oefenen we het schrijven van de cijfers op dikke grijze lijnen verder in. Reminder: Zorg er bij het schrijven ook steeds voor dat de kinderen een correcte pengreep hanteren. –> Download: Werkbladen – Cijfers schrijven.

Getallen voluit schrijven met komma De vuistregel is dat we in lopende tekst de getallen onder de twintig, de tientallen en de ronde getallen daarboven in letters schrijven. De andere getallen schrijven we doorgaans in cijfers. Bij miljoen en miljard zijn combinaties van cijfers en woorden mogelijk.


Hoe schrijf je miljoen in cijfers

Spel altijd nummers die beginnen met zinnen. Het zou vreemd lijken om een zin met een cijfer te beginnen. Vierhonderdvijftig mensen woonden het verjaardagsfeestje bij. Probeer echter te voorkomen dat u lange, onhandige getallen aan het begin van een zin gebruikt.