Anti-reductionistisch betekenis

Reductionisme synoniem Antireductionism is the position in science and metaphysics that stands in contrast to reductionism (anti-holism) by advocating that not all properties of a system can be explained in terms of its constituent parts and their interactions.

Reductionisme geneeskunde

someone who opposes the ideas of reductionism (= the practice of considering or presenting something complicated in a simple way, especially a way that is too simple): He is often charaterized as an anti-reductionist. The history of biology is marked by the continuing debate between reductionists and antireductionists Related word anti-reductionism.

Reductionisme en holisme

Reductionisme is de filosofische en wetenschappelijke opvatting, volgens welke de natuur van complexe entiteiten steeds herleid kan worden tot meer fundamentele entiteiten. Deze opvatting kan worden toegepast op filosofische objecten, maar ook op natuurlijke fenomenen, op verklaringen, theorie├źn en meningen. Een van de belangrijkste kwesties.
Reduction betekenis De eerste benadering houdt in dat men oude filosofische vraagstukken zoals dualis Reductionisme = Reductionisme (Latijn: reducere, `herleiden tot` of `terugvoeren op`) is de benaming die in de filosofie en in wetenschapstheoretische debatten gegeven wordt aan de opvatting die stelt dat de natuur van complexe entiteiten st.


Reductionisme en holisme

Reductionisme biologie Anti-reductionistisch Een complex fenomeen niet herleiden tot een beperkt aantal variabelen. Concept binnen IPA Bracketing De onderzoeker staat stil bij eigen eerdere assumpties omtrent het onderwerp, verworven door ervaring of literatuur om het fenomeen met een open blik te benaderen. fenomenologische methodologische benadering.


Reductionisme onderzoek opvatting die complexe entiteiten reduceert. opvatting in de wetenschapsfilosofie die stelt dat de natuur van complexe entiteiten steeds herleid kan worden tot meer fundamentele entiteiten. In die opvatting is bijvoorbeeld een biologisch wezen niets meer dan een verzameling van atomen en moleculen.


Reductionistische benadering betekenis 1. the theory that whole entities have an existence other than as the mere sum of their parts. 2. an approach to healing or health care, often involving therapies outside the mainstream of medicine, in which isolated symptoms or conditions are considered secondary to one's total physical and psychological state.
anti-reductionistisch betekenis


Voorbeeld reductionisme

Reductionism is the idea that all of the complex and apparently disparate things we observe in the world can be explained in terms of universal principles governing their common ultimate constituents: that physics is the theory of everything. Antireductionism comes in two varieties: epistemological Reductionism and antireductionism.