Zal betekenis krijgen

zal betekenis krijgen
Zou verleden tijd len (ik zal, jij zult of zal, hij zal, wij zullen; ik zou, wij zouden; u zou (dt)) 1 verplicht zijn: gij zult niet stelen 2zul·len (hulpwerkwoord) 1 zuiver toekomend: ze zullen morgen komen 2 voorwaardelijk toekomend: ze zouden zijn gekomen als 3zul·len (hulpwerkwoord; van modaliteit) 1 een mogelijkheid, waarschijnlijkheid.

Wanneer gebruik je zou Vertalingen in context van "betekenis zal krijgen" in Nederlands-Engels van Reverso Context: Een woord dat een nieuwe, grimmige betekenis zal krijgen. Vertaling Context Proeflezer Synoniemen Vervoegen.


Je zou maar gen (kreeg, heeft gekregen) 1 nemen, grijpen: ik zal hem wel krijgen hem straffen 2 door eigen toedoen verwerven: dat boek is niet meer te krijgen te koop; je zin krijgen bereiken wat je wenst; een kind krijgen 3 brengen in een toestand of tot een handeling: hoe heb je hem zover gekregen? daartoe kunnen brengen 4 ontvangen: een cadeau.
Zal of zou toekomst

Zou nederlands grammatica

ik Zal je krakepitten (=ik zal je krijgen!) in de kleinste potjes zit de beste pommade/ Zal f (=gezegd van uitzonderlijk kleine personen) kalmte Zal je redden (=als je rustig blijft gaan de dingen beter).

Ik zal graag of ik zou graag Krijgen 1) Aankomen aan 2) Aanvaarden 3) Bekomen 4) Beuren 5) Cadeau krijgen 6) Genieten 7) Gewinnen 8) Geworden 9) Grijpen 10) Inwinnen 11) Langen 12) Ontvangen 13) Opdoen 14) Opstrijken 15) Strijden 16) Vangen 17) Vatten 18) Verwerven Gevonden op


Zal of zou toekomst

verkrijgen (ww): aankopen, aanschaffen, bekomen, bemachtigen, betrekken, inkopen, kopen, krijgen, verwerven, winnen, zich verschaffen. krijgen (ww): behalen, bekomen, cadeau krijgen, in ontvangst nemen, nemen, ontvangen, opdoen, oplopen, verkrijgen, verwerven. Het zijn synoniemen.


Zou betekenis

len. Vervoegingen: zou ( enkelv.) 1). Voorbeeld: `Er zullen meer mensen komen dan vorig jaar.`. Er moet en zal () `We moesten en zouden hun vakantievideo bekijken.`.
  • Zou nederlands grammatica


  • Zou of zal I. (‘krijgən) (kreeg, kregen; heeft gekregen) 1. grijpen, pakken, vatten: iemand bij de kladden -; je kunt me toch niet -, riep de deugniet; ik zal je wel -, ook Fig. ik zal je dat wel betaald zetten. 2. aanvatten en voor de dag halen: hij kreeg een papier uit zijn zak. 3. door eigen toedoen, bezitter of gebruiker van iets worden: dat boe.