Ontvangen afnemerskrediet betekenis

Afnemerskrediet en leverancierskrediet Afnemerskrediet is een vorm van kortlopend vreemd vermogen, waarbij de afnemers aan de leverancier krediet verleent door vooruit te betalen voor nog te leveren goederen of diensten. Een voorbeeld is de aannemer die een koophuis bouwt en zich vooraf in termijnen laat betalen.

Verschil ontvangen en verstrekt leverancierskrediet

Afnemerskrediet staat bij een onderneming op de boekhoudkundige balans als ‘vooruitontvangen bedragen’. Deze vorm van krediet valt onder het kort vreemd vermogen aangezien de lening op korte termijn wordt afgelost.

Ontvangen leverancierskrediet synoniem Het afnemerskrediet houdt in dat de goederen eerst worden betaald en daarna worden geleverd. Voor de onderneming die het krediet geeft (het geld vooruit heeft betaald) en wacht op de tegenprestatie (de goederen) is het een verstrekt afnemerskrediet.

Leverancierskrediet betekenis Een afnemerskrediet is een krediet dat door de afnemer (koper) van het product wordt verleend aan de leverancier. Het is dus in feite een vooruitbetaling voor nog te leveren goederen of diensten. Het mag duidelijk zijn dat afnemerskrediet niet geheel zonder risico is, omdat levering niet altijd % gegarandeerd zal zijn.

Debiteuren verstrekt leverancierskrediet

Definitie. Er is sprake van afnemerskrediet als een afnemer (klant) alvast betaalt en de goederen of diensten later worden geleverd door de leverancier. Er zijn twee vormen van afnemerskrediet: ontvangen afnemerskrediet en verstrekt afnemerskrediet.

Ontvangen leverancierskrediet balans Afnemerskrediet. Krediet dat door de afnemer aan de leverancier wordt verstrekt. Dit krediet ontstaat als de afnemer de goederen betaalt, voordat ze geleverd zijn.
Wat is afnemerskrediet Afnemerskrediet is krediet die afnemers aan leveranciers verlenen door bedragen vooruit te betalen voor nog te leveren goederen en diensten. Doordat je vooruitbetaalt geef je als het ware een lening aan het bedrijf. Het bedrijf krijgt hierdoor een verplichting om binnen de afgesproken termijn de goederen of diensten te realiseren.
  • Debiteuren verstrekt leverancierskrediet


  • Verschil ontvangen en verstrekt leverancierskrediet

    Verstrekt afnemerskrediet voorbeeld

    Afnemerskrediet betekent dat een onderneming zichzelf vooruit laat betalen door een klant. Op de balans kun je dit terug vinden onder het kopje ‘vooruit ontvangen bedragen’. Een klant heeft een bestelling geplaatst en betaald, maar de onderneming heeft de bestelling nog niet geleverd.


    ontvangen afnemerskrediet betekenis