Beschikbare betekenis

beschikbare betekenis

Schik·baar (bijvoeglijk naamwoord) 1waarover beschikt

beschikbaar beschikbaar Uitspraak: [bəˈsxɪgbar] aanwezig om te gebruiken als het nodig is Voorbeelden: `iets beschikbaar stellen`, `zich beschikbaar stellen`, `Deze software is nog niet voor particuliere gebruikers beschikbaar.`Synoniem: voorhanden.


Persbaar = Voor samendrukking vatbaar Definities die `beschikbare` bevatten: inputindicatoren = Indicatoren over de beschikbare personeelsmiddelen, investeringsmiddelen, informatie, beschikbare materiële middelen. Inputindicatoren = Indicatoren over de beschikbare personeelsmiddelen, investeringsmiddelen, informatie, beschikbare materile middelen.


Beschikbare - Bijvoeglijk beschikbare - Bijvoeglijk naamwoord 1. verbogen vorm van de stellende trap van beschikbaar. Lees verder. toon meer resultaten.


Beschikbare capaciteit is het

Beschikbare premieregeling is de benaming voor een pensioenregeling voor werknemers. De premie die door de werkgever wordt betaald is de basis voor het pensioenkapitaal. Hiervan wordt op de pensioendatum pensioen gekocht. De hoogte en vorm van het pensioen staan bij de beschikbare premieregeling niet van tevoren vast.


In een beschikbare premieregeling Een beschikbare houding. Om je lichaamstaal te verbeteren is het belangrijk dat je je richt naar de persoon met wie je praat. Hoe meer je je lichaam in aandacht richt op de ander, hoe beter. Een lichaam dat zich wegdraait van de ander komt over als een lichaam dat zich het liefst weer afwendt en niet luistert.

Beschikbare premieregeling met

De rente is al heel lang heel laag. Dat betekent dat de premie hoog moet zijn om hetzelfde pensioen te kunnen bereiken. Die hogere premies wordt nu als maatstaf gebruikt in een kostprijsstaffel. Gevolg is, dat de percentages beschikbare premie in een kostprijsstaffel veel hoger zijn dan in de gebruikelijke staffels.
Het begrip Beste Beschikbare Technieken Definitie. Het begrip "Beste Beschikbare Technieken", afgekort BBT, wordt in Vlarem I, artikel 1 29°, gedefinieerd als: het meest doeltreffende en geavanceerde ontwikkelingsstadium van de activiteiten en exploitatiemethoden, waarbij de praktische bruikbaarheid van speciale technieken om in beginsel het uitgangspunt voor de emissiegrenswaarden.

Open data. Aanduiding voor De belastingvrije reserves zijn een verzamelingen van de reserves die onder een gelijknamige post in het eigen vermogen van de vennootschap worden geplaatst. De vorming van de belastingvrije reserves is het gevolg van fiscale maatregelen waarbij bepaalde (delen van) winsten en meerwaarden tijdelijk zijn vrijgesteld van de vennootschapsbelasting.