Correctief referendum betekenis

Bindend referendum nederland

Een correctief referendum is een referendum dat op initiatief van kiesgerechtigden plaatsvindt en oordeelt over wetsvoorstellen die al zijn aangenomen door zowel de Eerste als de Tweede Kamer. De wetgevende macht is verplicht de uitslag van het referendum te honoreren.

Raadgevend referendum

Een correctief referendum is een door de bevolking aangevraagd referendum waarbij gestemd wordt over een reeds genomen besluit van de volksvertegenwoordiging. Het kan al of niet bindend zijn. In het laatste geval is het een correctief raadgevend referendum.

Bindend referendum betekenis

De terminologie die wordt gebruikt over referenda wisselt per land. In Nederland wordt het begrip "raadgevend referendum" specifiek gebruikt om een type niet-bindend referendum aan te duiden, conform de Wet raadgevend referendum, en "correctief referendum" voor een type bindend referendum.

Referendum voorbeeld Een correctief referendum is dus gericht op het tegenhouden of terugdraaien van een overheidsbeslissing en is over het algemeen bindend. Decisoir referendum. Bindend referendum. Facultatief referendum. Raadplegend, niet verplicht, referendum. Niet-bindend referendum. Een referendum waarvan de overheid de uitslag naast zich neer mag leggen.
Laatste referendum nederland We voeren een bindend correctief referendum in op nationaal, provinciaal en lokaal niveau. Als verdragen worden gesloten die raken aan onze soevereiniteit, worden die in een referendum aan de bevolking voorgelegd. De praatdemocratie is geen echt alternatief voor het bindend referendum.
Referendum gemeente Het correctief referendum kan een aanvulling zijn op de representatieve democratie van Nederland vanwege: 1. de corrigerende werking in laatste instantie; 2. het waarschuwingssignaal vooraf; 3. de compensatie van diplomademocratie.

Referendum afgeschaft 1. Een correctief referendum, wat is dat eigenlijk? Bij een correctief referendum kunnen burgers een wet die al door de Tweede en Eerste Kamer is aangenomen alsnog verwerpen, dus nietig verklaren.

correctief referendum betekenis

Referendum betekenis wikikids Een raadplegend referendum is een door de politiek aangevraagd referendum. Een correctief referendum is een door de bevolking aangevraagd referendum waarbij gestemd wordt over een reeds genomen besluit van de volksvertegenwoordiging. Wat is het verschil tussen een raadgevend en een raadplegend referendum?.