Eerbied betekenis

Eerbied in een zin eerbied = gevoel van bewondering en ontzag vb: met eerbied keken ze naar de paus. Reverentie = Let op: Spelling van révérence, Fr., de buiging, neiging, ontzag, eerbied, eerbetuiging. pudeur = het weerhouden-worden door bedeesdheid, fijngevoeligheid, schaamte of eerbied; schroom.

Achting betekenis

Hierdie groot ontsag en diepe eerbied vir Jehovah spruit voort uit kennis van hom, kennis van sy oneindige heiligheid, heerlikheid, krag, geregtigheid, wysheid en liefde. jw Daarom gehoorsaam ons met eerbied en bereidwilligheid Christus se bevel om te ‘gaan en dissipels te maak’.


Ontzag betekenis bied (de; m) 1 gevoel van hoogachting, ontzag. Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken?.

 • Achting betekenis
 • Eerbied 5 letters gevoel van bewondering en ontzag vb: met eerbied keken ze naar de paus. 1) Aanbidden 2) Achting 3) Bewijs van achting 4) Bewondering 5) Deferentie 6) Eerbiedigen 7) Eerbiediging 8) Eervurcht 9) Egards 10) Gevoel van bewondering 11) Gevoel van Toon uitgebreidere definities.

  Eerbied puzzelwoord Eerbied. m., g. mv., 1. gevoel van bewondering om meerderheid, inz. op geestelijk of zedelijk gebied: eerbied voor iemand gevoelen; daar moet je eerbied voor hebben; eerbied voor het gezag; — als beleefdheidsterm: met alle, met verschuldigde eerbied; — akte van eerbied, akte die men passeert voor de kantonrecht Lees verder.
  Eerbiedig Vervoegingen: heeft geëerbiedigd () 1) eerbied hebben voor formeel. Voorbeeld: `je ouders eerbiedigen`. 2) accepteren en ernaar handelen. Voorbeelden: `wettelijke regels eerbiedigen`, `de laatste wens van je overleden vader eerbiedigen`.
  eerbied betekenis

  Eerbied synoniem

  respectvol = met respect en bewondering vb: we gaan hier respectvol met elkaar om Synoniem: eerbiedig. neigen = eerbiedig groeten door hoofd en schouders voorover te doen vb: hij neigt het hoofd Synoniem: buigenervoor voelen vb: ik neig ertoe dit te accepteren.

  Eerbied engels

  Eerbied is 'n eerbiedige houding of gevoel waardeur ons diepe respek of waardering toon wat ons teenoor ander mense voel. Mense wat 'n hoër amp of waardigheid beklee, of vir wie ons spesiale waardering of bewondering het, word met eerbied behandel. Byvoorbeeld: "Ek het groot eerbied vir u vader." Sien ook Respek.