Tarief betekenis in het engels

Tariffs Engels: Nederlands: tariff n (utilities: rates) tarief nw het: prijs nw de: The electricity company said they could offer Helen a better tariff. rate n (price, fee) tarief nw het: prijs nw de: What is your rate for this service? tariff n (tax, duty) tarief nw het: The government is trying to minimise barriers to trade by reducing tariffs.

Uurtarief engels

1. general. tarief (also: prijs, waarde, prijsstelling) volume_up. price {noun} more_vert. Een vast tarief op zich is geen garantie voor kwaliteit. expand_more A fixed price does not in itself guarantee quality. tarief (also: stand, status, verhouding, rang, graad, evenredigheid, zinsnede, proportie) volume_up.

Regulier betekenis vast bedrag dat je ergens voor betaalt - tariff, costs, price. bellen tegen een lager tarief - call for a lower rate. het tarief voor een kaartje eersteklas is hoger - the price for a first class ticket is higher. © K Dictionaries Ltd.

Deepl . special fare zelfst. nw. overeengekomen tarief o. —. agreed rate zelfst. nw. Bekijk meer voorbeelden • Bekijk alternatieve vertalingen. Bekijk alternatieve vertalingen. © Linguee woordenboek,
Online vertaalwoordenboek. EN:gereduceerd tarief. Deze kosteloze service van Google kan woorden, zinnen en webpagina's onmiddellijk vertalen tussen het Nederlands en meer dan andere talen.


Is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart


Is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart

Vertaling van "tarief" in Engels. nn. zelfst. nw. rate tariff fare price fee charge cost pricing tarif. Xclusive. Meer. Een gemeenschappelijke belastinggrondslag is onlosmakelijk verbonden met een geharmoniseerd tarief. The setting of a common base is intrinsically linked to a harmonised rate.


Our current work is Vertaal. Naar andere talen: • tariff > DE • tariff > ES • tariff > FR. Vertalingen tariff EN>NL. 1 a list of prices or charges eg in a hotel: “A copy of the tariff is placed in each bedroom.”. prijslijst. 2 (a list of) taxes to be paid on imported or exported goods: “the customs tariff.”. tarief.
tarief betekenis in het engels

Maar als je op de

tariff, rate, fare zijn de beste vertalingen van "tarief" in Engels. Voorbeeld vertaalde zin: De lidstaten herzien deze tarieven ten minste om de vijf jaar. ↔ Member States shall review such rates at least every five years. tarief noun neuter grammatica. een vastgesteld bedrag per eenheid. + Vertaling toevoegen.