Gedachtegang betekenis

Woesteling

Beredenering = 1) gedachtegang 2) Rationalisatie 3) Redenering 4) Uiteenzetting. gedachtegang = serie logische denkstappen vb: probeer je gedachtegang eens uiteen te zetten Synoniem: redenering. humanisme = 1. filosofische gedachtegang waarin de mens centraal staat 2. letterkunde en wetenschap tijdens de renaissance.


Overheidsinstelling d a ch·te·gang (de; m; meervoud: gedachtegangen) 1 reeks opeenvolgende gedachten.


Gedachtegang synoniem

Gedachtegang 9 letters gedachtegangen (meerv.) samenhangende reeks gedachten. Voorbeeld: `Ik kan je gedachtegang niet begrijpen; leg nog eens uit hoe je tot die conclusie komt.`. Synoniem: redenering. © Kernerman Dictionaries.

Gedachtegang synoniem

gedachtegang. train of thought n. Ik wilde je gedachtegang niet onderbreken. I didn't mean to interrupt your train of thought. Laat deze positieve ideeën je gedachtegang overnemen. Let these positive ideas take over your train of thought. line of thought n. Ik vind dat een interessante gedachtegang. I find that an interesting line of thought.


Gedachtengang of gedachtegang Deze gedachtegang is in principe juist en verdient het om te worden verwezenlijkt, maar niet in het geforceerde tempo dat veel van mijn collega's voorstaan. This line of thought is fundamentally sound and should be implemented, but not in the one fell swoop that some of my fellow-MEPs envisage.

Gedachtengang puzzelwoord Eén gedachtegang, twee gedachtegangen. Wat betekent gedachtegang? 'samenhangende reeks gedachten' Hoe spel je gedachtegang? gedachtegang spel je G E D A C H T E G A N G Wat is een ander woord voor gedachtegang? Andere woorden voor gedachtegang zijn beredenering, denkwijze, gedachteloop, gedachtengang en redenering.

Gedachtegang engels

gedachtegang. als trefwoord met bijbehorende synoniemen: gedachtegang (zn): denkwijze, gedachtekronkel, idee, redenering. als synoniem van een ander trefwoord: redenatie (zn): argumentatie, betoog, bewijsvoering, gedachtegang, onderbouwing, redenering. redenering (zn): betoog, bewijsvoering, gedachtegang, redenatie, relaas.
gedachtegang betekenis

Gedachtegoed gedachtegang. gedachtegang - Zelfstandignaamwoord 1. een reeks op elkaar volgende denkstappen ♢ Het CDA volgt grotendeels dezelfde gedachtegang, al mengt deze partij daar vaak nog het paternalistisch argument doorheen dat het voor migranten zelf ook beter is om weg te blijven: „Wij moeten helaas constateren dat er m.