Betekenis wereldoorlog

betekenis wereldoorlog

Eerste en tweede wereldoorlog Een wereldoorlog is een oorlog die niet beperkt is tot een land, regio of werelddeel maar wereldwijd, over een groot deel van de Aarde, wordt uitgevochten. De benaming "wereldoorlog" is gegeven aan een tweetal gewapende conflicten die in de eerste helft van de twintigste eeuw zijn uitgevochten.
Wereldoorlog 3 reld·oor·log (de; m; meervoud: wereldoorlogen) 1 oorlog waar een groot deel van de wereld in betrokken is; de Tweede Wereldoorlog ().
Waarom verloor duitsland de eerste wereldoorlog de wereldoorlog (m.) Uitspraak: ['werəltorlɔx] Verbuigingen: wereldoorlog|en (meerv.) oorlog waarbij een groot aantal landen van de wereld (1) betrokken is de Tweede Wereldoorlog (oorlog tussen en , waarbij onder andere Duitsland Gevonden op

Hoe begon de eerste wereldoorlog

Tweede Wereldoorlog. De Tweede Wereldoorlog was de escalatie van de Tweede Chinees-Japanse Oorlog die begon in en een Europese oorlog begonnen in tot een militair conflict dat van 19op wereldschaal werd uitgevochten tussen twee allianties: de asmogendheden en de geallieerden. In het westen worden meestal de jaren en.

Wanneer was de eerste wereldoorlog

wereldoorlog. Oorlog waarin mensen en machten uit verschillende werelddelen actief aan de strijd deelnemen en waarvan de strijdtonelen zich niet tot een werelddeel beperken. Bron:


Eerste wereldoorlog Wat volgde was een gevaarlijke strijd om suprematie tussen twee supermachten, de VS en de USSR, die voortduurde tot de ineenstorting van de Sovjet-Unie in Formeel heerste er vrede tussen de twee landen, maar deze periode kenmerkte zich door een agressieve en kostbare wapenwedloop.


Wereldoorlog 2023 Al voor de Tweede Wereldoorlog werd het woord soms gebruikt om de dood van een grote groep mensen te omschrijven, maar sinds staat het bijna synoniem voor de moord op de Europese Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarom gebruiken we de term ‘de Holocaust’. Joden spreken ook wel van Shoah, wat Hebreeuws is voor ‘catastrofe’.

Wereldoorlog op komst

Nederlandse militairen in de Korea-oorlog. De verschillende ideologieën van de VS enerzijds en de Sovjet-Unie anderzijds vormen dus de basis voor een uitbreiding van de Koude Oorlog naar Azië. Maar zolang er tussen de twee kemphanen geen direct schot gelost wordt, blijft de Koude Oorlog koud.

    Eerste wereldoorlog in belgie: Striptekenaar Ivan Adriaenssens ontwerpt het beeld voor het grote herdenkingsweekend dat plaatsvindt tussen 8 en 9 juli in Poelkapelle en Sint-Juliaan. Het weekend krijgt als naam ‘Le Capitaine & The Soldier’. De Eerste Wereldoorlog is een grote passie van Adriaenssens.