Relevante synoniemen

relevante synoniemen


Niet relevant betekenis

als synoniem van een ander trefwoord: pertinent (bn): afdoend, inhoudelijk, relevant, ter zake dienend, ter zake doend. essentieel (bn): elementair, fundamenteel, grond-, reëel, relevant. van toepassing (bn): aan de orde, relevant, ter zake. woordverbanden van ‘relevant’ grafisch weergegeven.


Synoniem virtuoze Find 57 ways to say RELEVANT, along with antonyms, related words, and example sentences at , the world's most trusted free thesaurus.

Antoniem relevant

Relevant. 1) Belangrijk 2) Betekenend 3) Betekenis van 4) Essentieel 5) Gewichtig 6) In aanmerking komende 7) Kenbaar makend 8) Op de voorgrond tredend 9) Pertinent 10) Ter zake 11) Ter zake dienende 12) Ter zake doende 13) Terzake dienend 14) Van belang 15) Van betekenis.

Irrelevant synoniem

Ontdek interessante woorden en hun synoniemen jegens, enige, verwerven, acteren, vorderen, bijgedragen, constateren, gedurende, lappen, verlopen, opgeven, bewandelen, volwaardig, bestek, aardige, herzien, produkt, bevindingen, minister, duren.
Regulariseren synoniem relevantie (zn): belang, betekenis, gewicht. als synoniem van een ander trefwoord: betekenis (zn): aanzien, belang, belangrijkheid, bruikbaarheid, draagwijdte, gewicht, gewichtigheid, importantie, inhoud, portee, relevantie, significantie, significatie, strekking, waarde, zin, zwaarte. belang (zn).

Irrelevant synoniem
Structureren synoniem bedevaart belevenis declarant dilettant elegantie faliekant observant penetrant precedent predikant recensent redundant regelmaat regenband regendans regentaat rekwirant rendement rentevoet reservist wellevend. prevelement rechterkant regelgeving reservebank. afgezant aleviet alvast.
Relevant betekenis relevante. sobresaliente, notable, destacado, excelente, superior, extraordinario. Antónimos: irrelevante, vulgar, corriente. 'relevante' aparece también en las siguientes entradas: destacado - eximio - notable - significativo - trascendental.
  • Niet relevant betekenis
  • Relevant in een zin adj m (belgicisme) pertinent, judicieux, idoine. [antonyme] dissemblable, inadapté. Dictionnaire Français Synonyme. Dictionnaire Collaboratif Français Synonymes. déique. adj. relevant de l’idée d'une certaine déité relative à un mise en accusation.
      Open synoniemen zijn: Elk woord heeft een eigen betekenis. Twee woorden die hetzelfde aanduiden, is eigenlijk onnodig. Toch zijn er synoniemen. Dat komt doordat deze woorden vaak niet op hetzelfde moment of op dezelfde plaats ontstaan. De twee woorden ontstaan in eerste instantie los van elkaar.