Zoals betekenis.

Zoals synoniem come prima = Italiaanse muziekterm: zoals eerder, zoals boven. tale quale = Italiaanse uitdrukking: ` zoals het is`, ` zoals het reilt en zeilt`. Hoefdieren = Onevenhoevigen, zoals paardachtigen en evenhoevigen, zoals herkauwers en varkens tezamen.

Zoals komma als (voegwoord) 1 op de genoemde manier, evenals: hij deed zoals hem gevraagd was 2 te weten; = bijvoorbeeld: bepaalde landen, zoals Polen.
Zoals engels zoals - Voegwoord 1. in die mate als ♢ Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. 2. bijvoorbeeld. ♢ Er waren veel objecten in dat huis, zoals speelgoed en etenswaren. Lees verder.

Zoals opsomming

Zie Gelijk / zoals (dubbelop?) Is het correct om de woorden zoals en bijvoorbeeld met elkaar te combineren? Zie Zoals bijvoorbeeld; Wat is correct: Huisdieren als katten en honden worden `s zomers vaak naar een asiel gebracht of Huisdieren zoals katten en honden worden `s zomers vaak naar een asiel gebracht? Zie Als / zoals.

Zoals of zoals

Als en zoals kunnen gebruikt worden om personen, dieren of zaken te vergelijken of door middel van een voorbeeld nader te expliciteren. (1a) Ook grote schrijvers (zo)als Claus en Mulisch zullen weleens last van writer’s block gehad hebben.

Zoals in een zin

Zoals wordt in verklarende zinnen gebruikt om een voorbeeld of een reeks voorbeelden in te leiden. Het is dan synoniem met bijvoorbeeld. Vaak wordt zoals in zulke zinnen gecombineerd met bijvoorbeeld, maar dat is dubbelop. Alleen zoals of bijvoorbeeld volstaat hier.


Zoals bijvoorbeeld zoals (vw): als, evenals. als synoniem van een ander trefwoord: evenals (vw): als, evenzo, gelijk als, gelijkelijk, net zo, net zoals, zo, zo goed als, zoals, zowel als. zo (vw): aldus, als, dienovereenkomstig, gelijk, indien, ingeval, zoals, zodoende. als (vw): evenals, net als, gelijk, lijk, zoals.
Als en zoals zijn zoals bijvoorbeeld (tautologie) In de meeste gevallen wordt zoals gebruikt in verklarende zin en is de betekenis ongeveer gelijk aan die van bijvoorbeeld. Zoals bijvoorbeeld is dan dubbelop. In dat geval moet u een van beide woorden schrappen. We bezoeken graag Spaanse badsteden zoals Salou, Alicante en Benidorm.


zoals betekenis.