Wat betekent #n / b excel

Als fout excel

De fout #N/B geeft meestal aan dat een formule iets niet kan vinden waarnaar wordt gezocht. Beste oplossing. De meest voorkomende oorzaak van de fout #N/B is bij de functie , , , ZOEKEN of VERGELIJKEN als een formule een waarde waarnaar wordt verwezen niet kan vinden.

Waarde excel

De #N/B-fout ontstaat omdat de zoekwaarde Boerenkool wordt weergegeven in de tweede kolom (Groente en fruit) van het tabelmatrix -argument A2:C In dit geval wordt ernaar gezocht in kolom A, niet in kolom B. Solution: u kunt dit oplossen door de functie te laten verwijzen naar de juiste kolom.

wat betekent #n / b excel

Excel n/b verbergen Niets frustrerender als je denkt dat je alles goed hebt gedaan dan de #N/B formule bij ! Vaak komt dit doordat de kolom uit het tekst bestand () wat je wilt koppelen door Excel wordt gezien als tekst kolom. Dit zie je door het groene driehoekje linksboven in de cel.


Excel als nb dan leeg In Excel kan het voorkomen dat je een foutmelding krijgt zoals bijvoorbeeld #DEEL/0! #N/B #VERW! #WAARDE! Uiteraard wil je dit niet, In Excel kan het voorkomen dat je een foutmelding.
Verticaal zoeken excel De directe betekenis van #GETAL! houdt in dat er een ongeldige numerieke waarde (getal) binnen de formule of functie van Excel zit. Wanneer je met een opmaak (waarde) werkt die niet ondersteunt wordt door Excel, verschijnt deze foutmelding. Dit komt veelal voor bij gegevenstype, valutanotatie of getalnotatie.

Als #n/b dan leeg #N/A means "not available" or "no value available". You can use the NA function to display the #N/A error when information is missing. Note that if you use the NA function this way, other formulas that depend on cells that contain the #N/A error will also display #N/A, unless you specifically trap and manage the error.
#n/b verbergen bij verticaal zoeken Gebruik NB om lege cellen te markeren. Door #N/B in te voeren in cellen die geen gegevens bevatten, kunt u voorkomen dat lege cellen in een berekening worden opgenomen. Wanneer een formule naar een cel met #N/B verwijst, geeft de formule de foutwaarde #N/B als resultaat.


Als.nb excel

Som-kolomcellen negeren # N / A met formule. Er is een formule waarmee u snel de kolom kunt samenvatten, negeer # N / A. Selecteer een lege cel, bijvoorbeeld C3, en typ deze formule = SUMIF (A1: A14; " # N / A"), druk op Enter sleutel om het resultaat te krijgen. Tip: in bovenstaande formule is A1: A14 de kolomlijst die u wilt samenvatten, u.