Longembolie diagnostiek d dimeer

D-dimeer normaalwaarde Bij een normale testuitslag kan een longembolie als uitgesloten worden beschouwd. Bij een verhoogd risico óf een verhoogde D-dimeer is verdere beeldvormende diagnostiek (meestal CT-scan, pulmonalisangiografie of longperfusiescintigrafie) nodig om de diagnose te stellen of uit te sluiten.


Dvt behandeling

De diagnose van een longembolie kan veilig worden verworpen bij geen YEARS items en een D-dimeer ≤ ng/mL of ' één of meer YEARS items en een D-dimeer ≤ ng/mL. Lichamelijk onderzoek Bloeddruk, pols, saturatie, ademhalingsfrequentie, CVD, auscultatie pulmones, tekenen van een trombosebeen.

longembolie diagnostiek d dimeer
Wells criteria longembolie Als de kans op een longembolie klein is, moet u (dezelfde dag) bloedonderzoek laten doen. Dit onderzoek is om te zien of er bloedpropjes in uw bloed zitten. De arts kan dat zien aan het stofje D-dimeer. Als u meer van dit stofje in uw bloed heeft dan normaal, dan is de kans op een longembolie groot.

Behandeling longembolie richtlijn Hierbij wordt naar een specifieke stof (genaamd D-dimeer) gekeken. Dit is een gevoelige bloedtest om de ziekte uit te sluiten, maar er kan niet met zekerheid worden aangetoond dat u de ziekte heeft. Dat wil zeggen dat wanneer de testuitslag laag is, u geen trombose en/of longembolie heeft.

Nhg longembolie

Een longembolie wordt meestal veroorzaakt doordat in grote aders in het bovenbeen of in het bekken (een enkele keer in het hart) trombose ontstaat. De stolsels kunnen losschieten en dan via het hart de longen bereiken. Diep-veneuze trombose en longembolie worden beschouwd als een ziekte.

Years-criteria longembolie

de klinische beoordeling ‘longembolie meest waarschijnlijke diagnose’ Daarnaast zal bij iedere patiënt een D-dimeer test worden verricht: Geen van de items uit de beslisregel zijn aanwezig + D-dimeer uitslag longembolie, een CT-scan is niet geïndiceerd.

Wells score longembolie Een longembolie wordt meestal veroorzaakt doordat in grote aders in het bovenbeen of in het bekken (een enkele keer in het hart) trombose ontstaat. De stolsels kunnen losschieten en dan via het hart de longen bereiken. Diepveneuze trombose en longembolie worden beschouwd als een ziekte.
  • Years-criteria longembolie


  • D-dimeer longembolie verdenking is op een longembolie, verricht men bij de patiënt een CT-thorax. Indien de klinische beslisregel negatief is en de verdenking laag, volgt een D-dimeertest. Is de D-dimeer-test positief dan volgt alsnog een CT-thorax. Is de D-dimeer negatief dan is longembolie veilig uitgesloten. Met deze stra-.