Disfunctionerende medisch specialist

Disfunctionerende artsen brengen en wederhoor toepassen met in ieder geval de betrokken medisch specialist en zonodig de melder. De betrokken medisch specialist is verplicht medewerking te verlenen aan de door de commissie van onderzoek ad hoc ingestelde procedure. De commissie van onderzoek ad hoc zal binnen twee (2) weken na instelling van deze.
In is er wederom Een medisch specialist verleent dan onverantwoorde zorg. Patiënten mogen niet behandeld worden door zorgverleners die zó disfunctioneren dat er onverantwoorde zorg wordt verleend. Hiervoor is een regeling. Deze regeling moet worden toegepast op het moment dat disfunctioneren van een medisch specialist wordt vermoed.

In geval van mogelijk

Ook in: Modelprotocol disfunctionerende huisarts, LHV En: Modelreglement mogelijk disfunctionerend medisch specialist, Orde van Medisch Specialisten (OMS), Utrecht april


Een medisch specialist

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft in een ‘Model reglement mogelijk disfunctionerend medisch specialist’ gepubliceerd waarin de te volgen procedure wordt beschreven. Eind juni j.l. is dit reglement vervangen door het ‘Modelreglement Functioneringsvraag ‘. Dit modelreglement kan lokaal, in de eigen zorginstelling, worden.
Disfunctioneren van medisch specialisten Elke medisch specialist moet - als dit nodig is - de kans krijgen om zijn of haar functioneren te verbeteren. Het vroeg signaleren van mogelijk verminderd functioneren én het bespreken daarvan is essentieel. Dat benadrukt Huib Cense, chirurg en voorzitter Raad Kwaliteit bij de introductie van het nieuwe ‘Modelreglement Functioneringsvraag’. Het ‘Modelreglement Functioneringsvraag.


In geval van mogelijk
Wat kunt u doen Dit lijkt in het bijzonder het geval te zijn bij de disfunctionerende medisch specialist. Vaak blijkt er een verband tussen problemen in de samenwerking en een eventueel disfunctioneren. Niet voor niets wordt bij de definitie van disfunctioneren in het gewijzigde reglement verwezen naar ‘tekortschietende beroepscompetenties’, zoals.
disfunctionerende medisch specialist

Als medisch specialist of bestuurder miteiten moeten melden aan de IGZ. Van een medisch specialist werkzaam in een instelling wordt verwacht dat deze bij de verantwoordelijke binnen de instelling zelf een melding maakt [29]. Zo nodig kan de instelling op basis van de regeling disfunctionerende beroeps-beoefenaren een onderzoekscommissie inzetten. De Orde van medisch specialisten heeft.

Play Het mogelijk disfunctioneren

Een medisch specialist kan op grond van zijn toelatingsovereenkomst verplicht zijn de raad van bestuur van het ziekenhuis op de hoogte te stellen van incidenten die verstrekkende gevolgen (kunnen) hebben voor de patiënt. Footnote 10 De raad van bestuur kan dit vervolgens melden bij de IGZ.

  • Play Het mogelijk disfunctioneren