Beleidsregels cameratoezicht avg

Avg cameratoezicht werkvloer Beleidsregels Cameratoezicht - Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacyverklaring cameratoezicht

De beleidsregels helpen organisaties bij de privacyafweging die zij moeten maken als ze camera’s willen inzetten. “Cameratoezicht kan een belangrijk middel zijn om bijvoorbeeld eigendommen te beschermen of de openbare orde te handhaven. Maar cameratoezicht betekent ook een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen”, zegt.
Voorbeeld beleid cameratoezicht De beleidsregels vormen een uitwerking van bepalingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet politiegegevens die relevant zijn voor cameratoezicht door private of publieke organisaties ter beveiliging van personen en goederen en door gemeenten ter handhaving van de openbare orde.
beleidsregels cameratoezicht avg


 • Cameratoezicht werkplek


 • Cameratoezicht openbare ruimte In de beleidsregels gaat het om cameratoezicht op een publieke ruimte (openbare weg of een ander gebied waar een ieder altijd toegang toe heeft). In bepaalde voorkomende situaties kan er cameratoezicht zijn op een publiek-private ruimte (waar overlap is tussen de openbare weg en een eigen grondgebied).

  Cameratoezicht politie

  Dit Themabeleid Cameratoezicht is onderdeel van het Beleid Privacy & Bescherming Persoonsgegevens en beschrijft voor cameratoezicht de wijze waarop Tilburg University de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) implementeert inzake de bescherming van de Persoonsgegevens.
  Cameratoezicht gemeente De beleidsregels vormen een uitwerking van bepalingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens die relevant zijn voor cameratoezicht door private of publieke organisaties ter beveiliging van personen en goederen en door gemeenten ter handhaving van de openbare orde.
  Camera in huis mag dat In de Beleidsregels cameratoezicht nuanceerde onze Nederlandse privacytoezichthouder in dat aspecten als gezondheid, geloofsovertuiging en ras weliswaar van beeldmateriaal zijn af te leiden maar dat daarmee, zeker in de huidige tijdgeest, het cameratoezicht zelf nog niet onaanvaardbaar is.

  Cameratoezicht politie

  Cameratoezicht werkplek

  Over het houden van cameratoezicht moeten degenen die gefilmd worden van te voren worden geïnformeerd (artikel 14 AVG). Dat kan bijvoorbeeld door middel van pictogrammen met een QR-code. Het houden van heimelijk cameratoezicht, zonder te informeren, is strafbaar (artikel f lid 1 en b Wetboek van Strafrecht).