Eerste hulp flauwvallen ppt

Flauwvallen voorkomen Eerste hulp bij flauwte. Een (appel)flauwte is een kort en plots bewustzijnsverlies dat optreedt als gevolg van een verminderde bloedtoevoer naar de hersenen. Daardoor lijden de hersenen aan een tijdelijk zuurstoftekort. Flauwte kan een reactie zijn op pijn, koorts, vermoeidheid, uitputting of een emotie. Het komt ook voor bij mensen die lang.
Herstel na flauwvallen flauwvalt zonder duidelijke oorzaak; herhaaldelijk flauwvalt; vermoedelijk hartproblemen heeft; flauwvalt na een slag of stoot tegen het hoofd; diabetes heeft. Zorg voor frisse lucht en hou omstanders op afstand. Maak spannende kleren los. Leg koude kompressen of een vochtig washandje of doek op het voorhoofd en/of in de nek.
Bijna flauwvallen en zweten Stap 3: Raadpleeg gespecialiseerde hulp Geen merkbare oorzaak (bv. emotie of pijn) Herhaaldelijke flauwte Vermoeden hartproblemen Flauwte na verwonding aan het hoofd (val, slag of stoot) Slachtoffer komt niet bij na 2 minuten Les 9 – Rode Kruis-Vlaanderen Flauwte Stap 4: Verleen verdere eerste hulp Frisse lucht.
Appelflauwte symptomen Bij een flauwte, ook flauwvallen of syncope genoemd, verlies je plots voor een korte periode je bewustzijn. Dit gebeurt als je hersenen tijdelijk niet genoeg bloed krijgen. Oorzaken. Je kan flauwvallen door verschillende aandoeningen of als bijwerking van een geneesmiddel. In een kwart van de gevallen wordt er geen echte oorzaak gevonden.

Eerste hulp bij flauwvallen

EHBO-instructie: wat doe je als iemand flauwvalt? Hoe verleen je eerste hulp als iemand flauwvalt? In deze video, die i.s.m. Het Nederlandse Rode Kruis gemaakt is, worden de belangrijkste eerste hulp handelingen stap voor stap uitgelegd. Terug naar het begin.

Appelflauwte oorzaak

EHBO - Eerste hulp bij flauwvallen (de rautekgreep) In deze video wordt uitgelegd hoe je hulp verleent aan iemand die een flauwte voelt opkomen.
eerste hulp flauwvallen ppt

Flauwte zonder wegraking

Bel of laat bellen als het slachtoffer bewusteloos blijft of niet binnen twee minuten opknapt. Raakt iemand niet weg? Laat iemand dan tien minuten op de grond liggen en zorg voor frisse lucht. Is de flauwte niet het gevolg van letsel? Til dan de benen op (30 – 60 graden).


Mag je een slachtoffer van een flauwte water te drinken geven? De meest effectieve manieren om de onderliggende oorzaak van flauwvallen te bepalen, zijn medische geschiedenis, lichamelijk onderzoek en elektrocardiogram (ECG). Het ECG is nuttig om een abnormaal hartritme, slechte bloedtoevoer naar de hartspier en andere elektrische problemen te detecteren.