Uitgelegd of uitgelegd

Uitlegt of uitlegt Voltooid verleden tijd (vvt) ik had uitgelegd. jij had uitgelegd. hij had uitgelegd. wij hadden uitgelegd. jullie hadden uitgelegd. zij hadden uitgelegd. Onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd (ottt) ik zal uitleggen.

Ik heb uitgelegd

Inflection of uitgelegd; uninflected uitgelegd: inflected uitgelegde: positive; predicative/adverbial: uitgelegd: indefinite m./f. sing. uitgelegde: n. sing. uitgelegd: plural: uitgelegde: definite: uitgelegde: partitive: uitgelegds.
Voltooid deelwoord van uitleggen hebben uitgelegd: te hebben uitgelegd: toekomend uitgelegd zullen hebben uitgelegd te zullen hebben onvoltooid deelwoord voltooid deelwoord gebiedende wijs aanvoegende wijs; uitleggend: uitgelegd: ev. leg uit: mv. verouderd legt uit: legge uit (bijzin) uitlegge: aantonende wijs enkelvoud meervoud onvoltooid eerste tweede derde eerste tweede.
uitgelegd of uitgelegd


Uitgelegd d of t De verleden tijd van uitleggen is 'legde uit'. Het voltooid deelwoord is 'heeft uitgelegd'. Wat betekent uitleggen? 'zo vertellen dat iemand het begrijpt' en ' (kleding) ruimer maken' en 'verspreid neerleggen' Hoe spel je uitleggen? uitleggen spel je U I T L E G G E N Wat is een ander woord voor uitleggen?.

Uitgelegd synoniem

Translation of "uitgelegd" in English Participle explained interpreted construed told described outlined laid out clarified instructed explain explaining learn Show more Deze componenten worden in de onderstaande tabel nader uitgelegd. These components are explained in more detail in the table below. Hij heeft dingen aan mij uitgelegd.


Uitleggen vervoegen Definities die `UITGELEGD` bevatten: Toegelicht = 1) Belicht 2) Opgehelderd 3) UITGELEGD 4) Verhelderd. Allegorese = Een allegorische verklaring. De bijbel wordt bijvoorbeeld met allegoresen UITGELEGD. Redundantie = Abstract: Mate waarin zaken worden toegelicht, UITGELEGD en herhaald in een tekst.

Uit te leggen synoniem

The numerical value of uitgelegd in Pythagorean Numerology is: 9 Translations for uitgelegd From our Multilingual Translation Dictionary uitgelegd French Get even more translations for uitgelegd» Translation Find a translation for the uitgelegd definition in other languages: Select another language: Select - 简体中文 (Chinese - Simplified).
Uit te leggen of uitteleggen uitgelegd (Dutch) Participle uitgelegd Verb form of uitleggen This is the meaning of uitleggen: uitleggen (Dutch) Verb uitleggen to explain to interpret Synonyms (explain) verklaren (interpret) beschouwen, opvatten Related words & phrases leggen Anagrams leggen uit Quote, Rate & Share Cite this page.