Onderzoek naar longfibrose

Longfibrose forum

Het doel van wetenschappelijk onderzoek bij longfibrose is om de oorzaak en gevolgen van de ziekte beter te begrijpen, en het stellen van de diagnose en de behandeling te verbeteren. Door hieraan deel te nemen kunt u zelf een bijdrage aan deze vooruitgang leveren.

Cellcept longfibrose

De biobank ILD is een goudmijn voor wetenschappelijk onderzoek naar longfibrose. Onderzoek naar hoe en waarom longfibrose ontstaat is belangrijk voor de verbetering van de diagnose en behandeling. Tevens streven ze naar het eerder opsporen en voorkomen van de ziekte en het vinden van aanknopingspunten voor nieuwe medicijnen.
Longfibrose symptomen Met een camera aan een dunne, buigzame slang (bronchoscoop) kijkt de longarts in de longen. In geval van een spoeling van de luchtwegen (bronchoalveolaire lavage: BAL) spuit de arts een beetje vloeistof (fysiologisch zout) in de longen en zuigt dat meteen weer weg.

Longfibrose corona Het vaststellen van de diagnose longfibrose is moeilijk: het vraagt gespecialiseerde kennis. Bij het St. Antonius ILD Expertisecentrum kunt u terecht voor alle onderzoeken en bent u verzekerd van een goede behandeling en begeleiding. Toon meer over het verloop van de ziekte en soorten longfibrose.
Longfibrose erfelijk Er wordt momenteel veel onderzoek gedaan naar nieuwe behandelingen voor alle vormen van longfibrose. Het langetermijndoel van onderzoek is het voorkomen en genezen van de aandoening. Sommige van die geneesmiddelen worden momenteel al uitgetest op mensen.
Longfibrose oorzaak

Longfibrose oorzaak

Onze grote droom is om onderzoek te starten naar de erfelijke achtergrond van de ziekten bij families waarin longfibrose voorkomt. Dat vraagt handenvol geld en dat bij elkaar krijgen is geen sinecure.
onderzoek naar longfibrose
  • Cellcept longfibrose


  • Longfibrose behandeling Dit onderzoek bestaat tot nu toe uit 3 fasen. Fase 1 – het vinden van de oorzaak van longfibrose en leukemie in een Nederlandse familie. In deze fase is onderzoek gedaan in een familie met 10 patiënten met longfibrose en/of het myelodysplastisch syndroom (MDS) of acute leukemie (familie 1).
    Longfibrose overlevingskans De Stichting Longfibrose en Leukemie ondersteunt wetenschappelijk onderzoek dat zich richt op het vinden van nieuwe erfelijke afwijkingen die kunnen leiden tot longfibrose en leukemie. Het onderzoek kan hiermee bijdragen aan meer kennis, aan een eerdere diagnose en aan een betere behandeling van deze ziektes.