Tijdelijke vennootschap frans

Online vertaalwoordenboek. FR:tijdelijke

Voor de registratie van de tijdelijke vennootschap wordt niet geëist dat alle vennoten die een bedoelde activiteit uitoefenen persoonlijk geregistreerd zijn Pour l'enregistrement de la société momentanée, il n'est pas exigé que tous les associés exerçant une activité visée soient personnellement enregistrés.
Vertalingen in context van "tijdelijke Vertaling van "Tijdelijke Vereniging" in Frans. association momentanée. association temporaire. Tijdelijke Vereniging BLS-CREW-SPE Hamerstraat 8 B Brussel. Association Momentanée BLS-CREW-SPE, Rue du Marteau 8 B Bruxelles.
Vertalingen van "tijdelijke Overeenkomst van tijdelijke maatschap De tijdelijke maatschap vervangt, na de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 1 mei , de tijdelijke handelsvennootschap. Dit model van contract van tijdelijke maatschap werd aangepast aan de nieuwe wetgeving.

Tijdschrift · Nummer 3

de vennootschap. (v.) Uitspraak: [ˈv ɛ n o ts x ɑ p] Verbuigingen: pen (meerv.) bedrijf dat is opgericht met kapitaal van mensen die daarvoor in ruil aandelen in het bedrijf krijgen - société (la ~) deelnemen in een vennootschap - participer à une société. naamloze vennootschap.


De vennoten van een

B.V.; besloten vennootschap: société anonyme: B.V.; besloten vennootschap: naamloze vennootschap: Over: Verwante vertalingen: Andere vertalingen: société à responsabilité limitée: besloten vennootschap.

1 mei , de tijdelijke handelsvennootschap - Vertaling Nederlands-Frans. MWB. Vertalen. tijdelijke handelsvennootschap (NL>FR) Vertaal. Naar andere talen: • tijdelijke handelsvennootschap > DE • tijdelijke handelsvennootschap > EN • tijdelijke handelsvennootschap > ES. Vertalingen tijdelijke handelsvennootschap NL>FR.
De tijdelijke maatschap (voorheen tijdelijke Op de tijdelijke maatschappen, die vanaf 1 mei worden opgericht, is art. van het WVV onmiddellijk van toepassing. De reeds bestaande tijdelijke handelsvennootschappen hebben tot 1 januari tijd om zich aan deze wettelijke uitbreiding/verduidelijking desgevallend aan te passen.

Tijdschrift · Nummer 3
Vennootschap onder de vorm Il existe un programme national contraignant de lutte conte la fièvre Q. Les dispositions contraignantes de ce programme figurent à l'article 5 du Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten (règlement concernant les mesures provisoires de lutte contre les maladies).

tijdelijke vennootschap frans