Vroeg woordenboek betekent

Van dale vroeg. iets of iemand die op een eerder tijdstip komt of aanwezig is De enige vlakke grond was de trail zelf dus ik hoopte dat er geen vroege hiker over me heen zou vallen in de ochtend. Hij heeft het vaak over de vroege middeleeuwen. eerder dan verwacht Zij stierf helaas een vroege dood.
Vroeg synoniem Wat betekent vroeg? 'aan het begin van een periode of eerder dan verwacht' Hoe spel je vroeg? vroeg spel je V R O E G Wat is een ander woord voor vroeg? Andere woorden voor vroeg zijn jong, pril, rijp, tijdig en vroegtijdig. Wat is het tegenovergestelde van vroeg? Een antoniem van vroeg is laat.
Het gaat snel, de tijd

Vroeg frans vroeg bn: voortijdig bn: The precocious start of summer was an indication of climate change. soon adv (early) vroeg bw: snel bw: It's a bit soon to tell whether this medication will work. early adv (soon) vroeg, snel bw: Please come as early as you can. young adj (occurring early in life) (in samenstelling) jeugd- bn: vroeg, jong, pril bn.
Water en vuur betekenis vroeg. bn., bw.: tijdig, het tegenovergestelde van laat; vóór de tijd, waarop men het verwacht: het is nog vroeg; in de vroege morgenuren; een vroege zomer; vroeg opstaan; vroege erwten; al vroeg in Mei; vroeg of laat, op de een of andere tijd; we zijn te vroeg; zijn vroege dood; op zijn vroegst.

Zonder kop of staart betekenis

vroeg = eerder in de tijd dan gebruikelijk of afgesproken vb: ik ga vandaag vroeg naar bedop zijn vroeg st om acht uur [niet eerder dan acht uur] vroeg of laat gaan we allemaal dood [ooit gaan we allemaal dood]je moet niet te vroeg jui Bijtijds = 1) vroeg. mature = (vroeg)tijdig.

Vraagde

gen (vroeg, heeft gevraagd) 1 een vraag stellen: vragen staat vrij vragen stellen mag altijd 2 verlangen, eisen, vergen: van iem. het onmogelijke vragen; hoeveel vraagt hij voor zijn huis? wil hij hebben? 3 informeren: vragen naar de bekende weg een overbodige vraag stellen 4 uitnodigen 5 verzoeken: om hulp vragen vroeg (bijvoeglijk.


Vroeg-early: betekenis, definities en Betekenis 'vroegste'. Je hebt gezocht op het woord: vroegste. vroeg (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) 1 tijdig, niet laat: het is nog vroeg; vroeg of laat op de een of andere tijd; op zijn vroegst niet eerder dan 2 vóór de tijd waarop je het verwacht: een vroege zomer.

vroeg woordenboek betekent

Het gaat snel, de tijd

Vroegrijp. [het accent wisselt], bn., vroeg volgroeid: vroegrijpe druiven; in ’t bijz. met betr. tot vroege geestelijke ontwikkeling: vroegrijpe wonderkinderen ; hij was erg vroegrijp.
    Synergie-betekenis in tamil: Als je het aanwijst is het 'die synergie'. Wat is het meervoud van synergie? Het meervoud van synergie is 'synergieën'. Eén synergie, twee synergieën. Wat betekent synergie? 'effect van samenwerking dat groter is dan wat de afzonderlijke partijen in totaal bereikt zouden hebben' Hoe spel je synergie? synergie spel je S Y N E R G I E.