Onwetendheid betekent gelukzaligheid.

Ebenezer

de onwetendheid (v.) Uitspraak: [ɔn'wetənthɛit] het niet weten van of bekend zijn met iets Voorbeelden: `Angst komt vaak voort uit onwetendheid.`, `De meeste dt-fouten komen niet door onwetendheid, maar door slordigheid.` © Kernerman Diction Gevonden op

Onwetendheden

we·tend·heid. het niet weten van of bekend zijn met iets. Voorbeelden: `Angst komt vaak voort uit onwetendheid.`, `De meeste dt-fouten komen niet door onwetendheid, maar door slordigheid.`. © Kernerman Dictionaries. Synoniemen. onbekendheid onbenulligheid onkun onkunde onkundigheid stompzinnigheid.
Onwetendheid is gelukzaligheid | Gordon Ik prefereer de gelukzaligheid van onwetendheid. I prefer the bliss of ignorance. Het is goed om daar in volledige privacy te wonen en je te laten overweldigen door de gelukzaligheid van de plek. It's good to live there in complete privacy, and let yourself be overwhelmed by the bliss of the place. the blessedness of.
Het geluk is met Translations in context of "gelukzaligheid of" in Dutch-English from Reverso Context: Noch haar gelukzaligheid of onwetendheid laten verliezen. Translation Context Grammar Check Synonyms Conjugation Conjugation Documents Dictionary Collaborative Dictionary Grammar Expressio Reverso Corporate.
onwetendheid betekent gelukzaligheid.

Onwetendheden
Als onwetendheid gelukzaligheid is, Vertalingen in context van "de gelukzaligheid van" in Nederlands-Engels van Reverso Context: Ik prefereer de gelukzaligheid van onwetendheid. Vertaling Context Proeflezer Synoniemen Vervoegen Vervoegen Documents Woordenboek Collaborative Dictionary Grammatica Expressio Reverso Corporate.
Onwetendheid is de moeder Translation of "gelukzaligheid" into English. bliss, beatitude, blessedness are the top translations of "gelukzaligheid" into English. Sample translated sentence: Hoewel we niks hebben leven we in vrijheid en gelukzaligheid. ↔ Even though we have nothing we live in freedom and happiness.

Zalig zijn de onwetenden, Verbuigingen: heerlijkheidje (verkleinwoord) 1) adellijk grondbezit. Voorbeeld: `De Gelderse hertog Reinald II verwierf de heerlijkheid Bredevoort in `. 2) adellijke legereenheid. Voorbeeld: `1=Eenigen derzelve waren in het slot tydelyk gehuisvest anderen hadden hunne heerlykheden in de nabyliggende vlakte. `.

Design 'Onwetendheid betekent gelukzaligheid' op

Onwetendheid komt van het Latijnse ignorare, wat "niet weten" betekent. Het is de afwezigheid van kennis of informatie over een kwestie of onderwerp, of ook het gebrek aan cultuur of instructie van de persoon die geen training of opleiding heeft genoten.